Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Openbaar groen, Natuur en Landschap

De natuur en het landschap zijn belangrijke kenmerken van Leusden. Uit de brede maatschappelijke discussie over de Toekomst van Leusden blijkt dat inwoners veel waarde hechten aan het groene karakter van Leusden zowel in onze woonkernen als in het buitengebied.

Groen dorp