Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Financiën

Leusden heeft een financieel gezonde positie in combinatie met een relatief lage
lastendruk voor haar inwoners. De huidige coalitie heeft fors geïnvesteerd in de samenleving. Dit willen we graag voortzetten, met behoud van een sluitende begroting.

Evenwichtig en betrouwbaar