Steun ons en help Nederland vooruit

Woningbouw

  • D66 ziet in de komende raadsperiode(s) graag een inhaalslag van woningbouw. Nog steeds zijn wij tegen bebouwing in de Langesteeg en de Schoolsteegbosjes.
  • We willen dat gevarieerd gebouwd wordt. Zo moeten er passende koop-appartementen voor senioren en betaalbare koopwoningen voor starters komen.
  • Om een gevarieerde bevolkingsopbouw te behouden zijn meer huurwoningen voor het middensegment nodig en is een uitbreiding van het sociale huurwoning-aanbod nodig. We willen dat daarover goede afspraken gemaakt worden met WSL en ontwikkelaars. Ook voor statushouders en cliĆ«nten van begeleid wonen zullen voldoende woningen beschikbaar moeten zijn, verspreid over de verschillende wijken.
  • We willen dat binnen de bebouwde kom ruimte gemaakt wordt voor creatieve en nieuwe woonvormen.
  • Langdurig leegstaande kantoren willen we ombouwen tot appartementen.
  • Om meer woningen binnen de bebouwde kom te realiseren willen we appartementengebouwen tot 6 woonlagen toestaan (zie bijvoorbeeld de Biezenkamp +1), mits dit past in de directe omgeving.

Lees meer in ons programma 2018-2022

Laatst gewijzigd op 22 november 2018