Steun ons en help Nederland vooruit

Zorg=zorgen voor

Sommige inwoners kunnen niet meer voldoende voor zich zelf kunnen zorgen. Wij willen dat zij in dat geval door de juiste organisatie ondersteund worden om weer hun zelfredzaamheid terug te krijgen. Als dat niet lukt, is structurele hulp nodig.

  • D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen. We vinden dat ouderen de mogelijkheid moeten hebben om naar wens zo lang mogelijk in de eigen omgeving te blijven wonen. Daarom vragen we aandacht voor de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers.
  • We vinden dat de gemeente erop moet toezien dat inwoners de juiste en de goede zorg krijgen die ze nodig hebben. Onder goede zorg verstaan we zorg die vraaggericht, divers en flexibel is.
  • Wij vinden ‘Zorg in de buurt’ belangrijk en vragen de gemeente initiatieven om zorgvragen in de eigen wijk te organiseren te ondersteunen.

Lees meer in ons programma 2018-2022

Laatst gewijzigd op 22 november 2018