Steun ons en help Nederland vooruit

Organisatie van Zorg en Ondersteuning

  • We vinden dat de gemeente erop moet toezien dat inwoners de juiste en de goede zorg krijgen die ze nodig hebben. Onder goede zorg verstaan we zorg die vraaggericht, divers en flexibel is.
  • We willen dat huishoudelijke hulp mogelijk blijft voor inwoners die deze hulp in hun omgeving missen en onvoldoende zelfredzaam zijn.
  • We zien graag in elke wijk een huiskamer waar inwoners anderen kunnen ontmoeten. Dit kan helpen om eenzaamheid te voorkomen.
  • Wij vinden ‘Zorg in de buurt’ belangrijk en vragen de gemeente initiatieven om zorgvragen in de eigen wijk te organiseren te ondersteunen.
  • We willen een experiment met een spreekuur van Larikslaan2 op locatie in de wijken.

Lees meer in ons programma 2018-2022

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018