Steun ons en help Nederland vooruit

Durf te kiezen

1. Bestuur

>   Leusden blijft zelfstandig, wel samenwerken met andere gemeenten
>   Opzetten digitaal jongerenpanel
>   Geen geheime stukken bij besluitvorming gemeenteraad
>   Bewoners in vroeg stadium betrekken bij plannen gemeente

2. Zorg en ondersteuning

>   Uitgaan van de eigen kracht van mensen en hun omgeving
>   Maatwerk voor inwoners die extra zorg nodig hebben

3. Bouwen in Leusden

>   Prioriteit bouwen voor jongeren en alleenstaanden
.    – Voldoende goedkope koop- en huurwoningen
>   Er moet een tweede sporthal komen
>   Langesteeggebied blijft groen

4. Duurzame leefomgeving

>   Goed openbaar vervoer tussen Leusden, Leusden-Zuid, Achterveld en Amersfoort
>   Stop gebruik Round-Up bij groenonderhoud
>   Invoeren van omgekeerd inzamelen afval
>   Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen

Download hier het volledige verkiezingsprogramma

Extra uitleg bij speerpunten:

  • Round-Up is een chemisch bestrijdingsmiddel wat door de gemeente Leusden wordt gebruikt. Het werkzame bestanddeel Glyfosaat heeft zeer schadelijke gevolgen voor natuur en milieu.
  • Omgekeerd inzamelen afval wil zeggen dat het afval gescheiden wordt opgehaald (papier, kunststof, gft, glas) en het restafval naar ondergrondse inzamelcontainers wordt gebracht.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018