Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

De Raad gezien en gehoord vanaf het schellinkje (Raadsvergadering 6 juni 2019)

Donderdag 6 juni opende de burgemeester de raadsvergadering iets na 8 uur in de avond. Agendapunt nul (waarom eigenlijk nul?) was voor de Jeugdgemeenteraad. Zij gaven de raad en het college dringende adviezen om te zorgen dat het goed gaat met bijen en andere insecten, de bermen er een beetje leuk uitzien, het verkeer veilig is en nog wat dingen meer. Wethouder Vos deed toezeggingen en zette zijn handtekening onder een soort van brief aan de leden van de jeugdgemeenteraad om ze te bevestigen.

 

Openbaarheid

Een zaak die ons D66ers na aan het hart ligt is openbaarheid van het bestuur.

Dus heeft de fractie extra kritisch gekeken naar het raadsvoorstel waarmee geheimhouding opgelegd wordt bij de grondexploitatie. We hebben twee moties ingediend, één om ieder jaar een lijst aan de raad voor te leggen van alle stukken waar geheimhouding op ligt inclusief de stukken waarvan de geheimhouding kan worden opgeheven. Ingediend door ons met medeondertekening door CU/SGP en CDA en aangenomen door de raad.

Een tweede motie waarmee nadrukkelijk om terughoudendheid bij geheimoplegging werd gevraagd mislukte. Alleen CU/SGP tekende mee en stemde voor de motie. Een zwakke actie van de raad als je het mij vraagt.

 

Blowen

Aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) stond als punt 7 op de agenda en dit stuk leverde vuurwerk op.

Onze burgemeester wilde voor heel Leusden roken van pot verbieden en alleen toestaan voor thuisgebruik. Zijn argument was dat hij moet kunnen optreden bij overlast. De formulering van het artikel is zodanig dat iemand die drie gram wiet bij zich heeft in Amersfoort niet strafbaar is en in Leusden wel.

Bovendien bevat de APV tenminste twee artikelen die de burgemeester in staat stellen handelend op te treden. Ons amendement om in het artikel een uitzondering te maken voor het bezit van max 5 gram wiet (is rijksoverheidsbeleid!) werd gesteund door de SP, VVD, GL/PvdA en heeft dus een meerderheid. De CU is fel tegen.

Na een schorsing besloot de raad om het voorstel aan te houden tot de volgende vergadering om eventuele juridische aspecten nader te bekijken.

 

Foutje, bedankt

De gemeente denkt dat het bestemmingsplan voor Leusden Zuid gebruikt kan worden om kamerverhuur te verbieden. Dat is flink buiten de waard gerekend want de Raad van State heeft in januari, aan het eind van een lange juridische procedure, een uitspraak gedaan waaruit maar één conclusie getrokken kan worden: de gemeente zit fout.

Deze ontdekking door onze fractie was aanleiding om een D66 motie in te dienen met de opdracht schriftelijk aan de raad te bevestigd dat ten onrechte een verbod geldt. Mede ondertekend door de SP is de motie door de raad aangenomen.

 

Nog meer weten?

Een compleet video verslag en alle stukken kun je bezien en lezen via:

www.gemeentebestuur.leusden.nl

 

John van Halderen

Gepubliceerd op 22-06-2019 - Laatst gewijzigd op 22-06-2019