Steun ons en help Nederland vooruit

Ank van Woerdekom

Raadslid

Als bewoner van Leusden-Zuid heb ik brede interesse voor wat er speelt in mijn dorp. Deelname aan diverse klankbordgroepen sprak daarom vanzelf. Sinds 2011 lid van de fractie en sinds 2018 raadslid.
De pragmatische insteek van D66 spreekt mij aan met als belangrijk uitgangspunt: vertrouw op eigen kracht van mensen, maar ondersteun hen, die hulp nodig hebben.
Mijn specifieke doelen de komende raadsperiode:
Verantwoorde invulling van de omgevingswet, die ingrijpt op alle facetten van onze leefomgeving, waardoor wij graag in Leusden wonen.
Alle vitale senioren en zij, die zorg nodig hebben, passende faciliteiten bieden.
Bijdragen aan verbeteringen betreffende onderwijs, sport en cultuur vanuit mijn beroepsachtergrond.

Voorkeur voor: Financiƫn, cultuur, onderwijs, jeugd, verkeer/vervoer