Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 15 januari 2018

Lijsttrekker Albert Dragt

Als wethouder heb ik mij vier jaar ingezet om mooie resultaten te boeken. Zo ben ik er trots op
dat dit gemeentebestuur een nieuwe duurzame sporthal heeft gebouwd en het nieuwe gescheiden
afval ophalen heeft ingevoerd.

Naar een Duurzaam Leusden
Ook heb ik mij als wethouder ingezet voor een open en transparant bestuur.
Dat heb ik o.a. gedaan door het houden van een wekelijks spreekuur van de wethouders. Maar ook door steeds te zoeken naar samenwerking met alle politieke partijen in onze raad. Hierdoor hebben de meeste besluiten instemming van de hele raad gekregen.
Deze werkwijze wil D66 de komende vier jaar voortzetten. De mooie plannen die D66
daarvoor heeft, kunt u in dit programma lezen. Dat is voor ons de inzet voor de
verkiezingen.

Eén van de belangrijkste thema’s is de verduurzaming van onze leefomgeving. In 2040
willen wij als Leusden energieneutraal zijn. Dat betekent o.a. dat nieuwbouw energieneutraal
moet zijn. Ook bij het ombouwen van kantoren naar
woningen moeten die nieuwe appartementen duurzaam worden. Naast onze eigen
huizen, wil D66 ook de openbare ruimte verbeteren: onze parken en plantsoenen
aantrekkelijk inrichten en insecten-vriendelijk maken. D66 zit sinds 1967 in de
gemeenteraad van Leusden. Altijd heeft D66 gekozen voor toekomst-gerichte en
duurzame verandering. Dankzij de steun van de kiezers hebben wij die verandering in
deze raadsperiode ook echt kunnen realiseren. Wij willen dit met uw steun graag
nogmaals vier jaar doen.