Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 1 december 2015

Weblog no. 25 van Albert Dragt, D66 wethouder Leusden

Periode van maandag 16 november tot en met zondag 29 november 2015

Deze periode een aantal bijeenkomsten, die in het teken staan van ontwikkelingen in de Hamershof, het project Hart van Leusden. Zo is er dinsdagavond een werkatelier met een groep betrokken bewoners over de beeldkwaliteit van het nieuwe Huis van de Gemeente. Uiteraard speelt daarbij ook de omgeving van het gemeentehuis een rol en dat is weer een onderdeel van het project Hart van Leusden.

Op woensdag een rondetafelgesprek met een aantal initiatiefnemers om in en rondom het Hart van Leusden, appartementen te gaan realiseren. We hebben ook een aantal makelaars uitgenodigd om hun visie op de vraag en op de opgave te geven. Het bureau Ruimtelijke Planning heeft voor ons een analyse gemaakt van de behoefte aan appartementen in de komende jaren. Zij gaat er van uit dat er in het centrumgebied, op grond van demografische gegevens en wijzigingen in woonstijlen in de komende jaren, een behoefte zal zijn van 35 -45 appartementen per jaar. Dat varieert dan van kleine appartementen in de sociale huur voor eenpersoonshuishoudens tot grote koopappartementen van 200 m2 en alles wat daartussen zit. Het lijkt er op dat de plannen zoals ze nu bij ons bekend zijn vrij aardig passen in dit plaatje. Zelf is de gemeente natuurlijk betrokken bij de appartementen die boven het nieuwe gemeentehuis worden gebouwd. Ook de locatie van de SBBO school is inmiddels onder de aandacht gebracht door de ontwikkelaar van deze locatie. De andere initiatieven bevinden zich nog wat meer in een pre-ontwikkelstadium. Hopelijk kunnen we hier binnenkort meer over bekend maken.

Ook op woensdag, een overleg met een vertegenwoordiging van de gezamenlijke serviceclubs, zoals Rotary, Lions, Kiwanis, Ronde Tafel en Vrouwen Netwerk Leusden. De serviceclubs willen een initiatief starten om zo een rol te spelen in de opgave om bedrijven en organisaties die banen zoeken voor mensen met een beperking bij elkaar te brengen. De gemeente wil daar natuurlijk graag bij helpen, maar juicht het initiatief van de gezamenlijke serviceclubs van harte toe. Op 10 december vindt een eerste werkconferentie hierover plaats in het gemeentehuis.
Donderdag rollen de gemeenten in de regio Amersfoort de Rode Loper uit voor de nieuwe bedrijven in onze regio. Op de locatie Van der Valk Hotel Leusden komen ca. 200 ondernemers (nieuw en oud) bij elkaar om met elkaar kennis te maken, verschillende bedrijven in de regio te bezoeken en tenslotte op het kantoor van Afas in Leusden het verhaal van Afas te horen en te netwerken met elkaar. Een zeer geslaagde dag waarbij veel nuttige nieuwe contacten zijn gelegd en veel visitekaartjes zijn uitgewisseld.

Rode Loperdag Bedrijfsbezoek bij Pon Leusden

Rode Loperdag Bedrijfsbezoek bij Pon Leusden

Dezelfde avond zie ik een deel van deze ondernemers alweer op de oprichtingsbijeenkomst van ZPoint, het netwerk voor Leusdense Zelfstandig Proffesionals (zp’ers). Ik mocht, na het welkomstwoord van eerste voorzitter Nils Zelle, die de Zelfstandig Profesional in een historisch perspectief plaatste, de openingshandeling verrichten. De handeling bestond uit het symbolisch aan elkaar knopen van twee linten. Daarmee werd aangegeven dat ZPoint de verbinding kan vormen tussen ZP’ers, maar ook met andere bedrijven, met projecten die je gezamenlijk kunt doen en met de overheid. Een heel mooi initiatief dat ook direct succesvol was, omdat veel bedrijven dezelfde avond nog lid wilden worden. Bart van den Belt was gastspreker en freelancer van het jaar 2014. Hij was een onderhoudend spreker, die in zijn presentatie, gelardeerd met goocheltrucs, de aanwezigen opriep om betrokken te raken bij de activiteiten en dan ook vooral te brengen en niet alleen te halen. “Hoe meer je geeft, hoe meer je krijgt”, is zijn motto.

Starthandeling ZPoint Leusden

Starthandeling ZPoint Leusden

Dezelfde avond ook nog door naar de ALV van D66 Leusden, in de mooie nieuw verbouwde Marcuskerk bij de Biezenkamp.
Maandag 23 november een bijeenkomst met de klankbordgroep van het project Hart van Leusden. Op de agenda de ontwikkelingen van de vernieuwing van de gevels van het oude gedeelte van de Hamershof. De VVE heeft toestemming gegeven tot een nadere uitwerking van het ontwerp en het onderzoek naar de prijsvorming. We verwachten daarover in februari meer duidelijkheid te krijgen. Daarnaast een update van architect Johan de Wachter over de herinrichting van de openbare ruimte. De architect heeft een echte “Leusden week” want deze week is hij vier avonden in Leusden aanwezig voor diverse presentaties en workshops. Onder andere woensdagavond voor een workshop met alle betrokkenen die in een eerder stadium hadden meegedaan aan de inventarisatiefase. Doelstelling van deze avond was om gezamenlijk te gaan zoeken naar oplossingen. Donderdagavond kon Johan de Wachter daar iets van presenteren voor een zeer geïnteresseerde gemeenteraad. Uiteraard moet in de komende periode alles nog worden uitgewerkt en doorgerekend. Terug naar de klankbordgroepavond van maandag, ander punten dat hier aan de orde kwam was o.a. het parkeerprobleem dat er volgens sommigen niet is, maar volgens anderen wel. De gemeente heeft aangegeven dat ze vanuit de klankbordgroep geen overeenstemming kan vinden over de vraag of een gedeeltelijk blauwe zone een oplossing zou kunnen zijn. De gemeente zal daarom hierin haar eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. Ik heb aangegeven dat de gemeente vanaf nu aanvragen hiertoe, per geval, op inhoudelijke gronden zal beoordelen.
Op maandag ook nog een bijeenkomst met o.a. de provincie Utrecht over de mogelijke transformatie van kantoren naar woningen. Wij zijn in gesprek over twee mogelijke initiatieven in Leusden. De provincie ondersteunt daarbij onze aanpak.
Op woensdag nog twee bedrijfsbezoeken aan mooie Leusdense bedrijven. Het ene is het bedrijf Adama aan de Arnhemseweg. Het zit hier al ongeveer 25 jaar en handelt in chemicaliën met landen in heel Noord-Europa. Het andere bedrijf is Smartphonehoesjes.nl, gevestigd op het bedrijventerrein De Horst. Een jong internetbedrijf, nog maar 6 jaar geleden gestart en ieder jaar een verdubbeling van de omzet. Inmiddels werken er 50 medewerkers.
Zoals gezegd op donderdag de Uitwisseling met de raad, met behalve de voortgang van het project Hart van Leusden, o.a. ook de voortgang van de Biezenkamp, de toekomstvisie op het zuidelijke deel van de Hamersveldseweg en de andere wijze van inzamelen van afval. Een levendige avond.
En op vrijdag dan Hèt huwelijk van het jaar tussen onze burgemeester en haar partner. Een mooie en ontroerende gebeurtenis, met zeer veel Leusdense gasten op de receptie. Zaterdag is er dan nog voor beste vrienden, familie en naaste collega’s een feest in De Lage Vuursche. Een mooie weekafsluiting.

Annemieke en Cor geven elkaar het Ja-woord.

Annemieke en Cor geven elkaar het Ja-woord.

Zaterdagmiddag was ik met een klein deel van de raad te gast bij scouting Manitoba. De scoutinggroep wilde de raad en het college nader laten kennismaken met haar activiteiten. Ze vroeg ook de aandacht van de raad voor de financiële problemen en dat vooral in relatie tot de toeristenbelasting waarvoor de gemeente haar aanslaat.

Behalve de raad was er nog een onverwachte gast bij de scouts. (Foto Wout van den Brink)

Behalve de raad was er nog een onverwachte gast bij de scouts. (Foto Wout van den Brink)