Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 16 november 2015

Weblog no 24 van Albert Dragt, D66 wethouder Leusden

Periode van maandag 2 november tot en met zondag 15 november 2015

 (Foto: Annemieke Vermeulen)

(Foto: Annemieke Vermeulen)

De week van 2 november begint met een mooi initiatief van de vrijwilligers van Lief Leusden. In de Huiskamer van Leusden op het Leusderend worden Leusdenaren verrast met een driegangendiner, geserveerd door raadsleden en het college van B&W. De gasten zijn meegenomen door de vrijwilligers van het Oranjefonds. Het Leusdense smartlappenkoor De Malle Wijven zorgde voor de vocale begeleiding. Het was een gezellige avond.

De Huiskamer van Leusden
Op dinsdag heeft het college van B&W samen met enkele raadsleden een bezoek gebracht aan de crisisopvanglocatie De Camp in Woudenberg. De gemeenten Woudenberg en Leusden verzorgen daar samen de crisisopvang van ca 150 vluchtelingen. De volgende dag zullen de vluchtelingen arriveren. Met hulp van vele vrijwilligers uit Woudenberg en Leusden en met hulp van het taskforce team van ambtenaren van beide gemeenten hebben we kunnen zorgen voor een goed verlopen opvang die uiteindelijk van woensdag 4 tot dinsdag 10 november heeft geduurd. Op donderdag volgt het college van B&W een training door de Veiligheidsregio in besluitvorming tijdens rampensituaties. Deze burgemeestersgame leert ons om te gaan met onverwachte rampsituaties en de gevolgen daarvan. Laten we hopen dat het bij veel oefenen blijft en dat het in de praktijk niet nodig is.

weblogalberthuiskamer

Donderdag 5 november ’s avonds is er een extra raadsinformatieavond over de toekomstscenario’s voor RWA Amfors. De raad neemt er goed de tijd voor. Ruim een uur worden de voors en tegens besproken. Er is ook een vertegenwoordiging van de cliëntenraad van Amfors aanwezig, die voldoende gelegenheid krijgt om zijn standpunt kenbaar te maken. De raad kan de volgende week een goed afgewogen besluit nemen. Vrijdag ben ik uitgenodigd door het bestuur van de Vereniging van Eigenaren (VVE) van het oudste deel van de Hamershof om een proefstuk te onthullen van de voorgestelde nieuwe aankleding van de panden in het gebied.

Foto Leusder Krant: onthulling proefstuk Hamershof

Foto Leusder Krant: onthulling proefstuk Hamershof

Er zijn ook artist impressions van het ontwerp. De artist impressions zijn te bekijken bij de entree van de Passage. Binnenkort moet de VVE hier een besluit over nemen. Nog even langs de Bol borrel en daarna snel naar huis. Drie kleinkinderen in de leeftijd van 0 tot 5 jaar komen logeren en dat wordt dus even de focus verleggen.

De week van 9 november is een week met veel emoties. Natuurlijk vanwege het drama in Parijs op vrijdag de 13e, waarbij voor zover tot nu toe bekend 132 slachtoffers zijn gevallen. Maar ook in de persoonlijke sfeer. Op dinsdag 10 november krijgt onze 3 maanden oude kleinzoon een zware open hartoperatie. Gelukkig ziet het er allemaal goed uit. Inmiddels is de kleine man weer verlost van allerlei slangen en draden en kan hij zich weer een beetje vrij bewegen. Het bepaalt toch een beetje de aandacht en de focus van deze week.

Op donderdag een Masterclass van VRU over spreken op emotioneel beladen momenten. Heel intensief in een kleine kring met directe terugkoppeling via video opnamen. Buitengewoon leerzaam en ook nuttig. ’s Avonds hebben we raadsvergadering. Gelukkig zijn daarbij de emoties iets minder hoog. Toch belangrijke onderwerpen, zoals de begroting 2016 -2019. Voor het eerst sinds lange tijd heeft de gemeente Leusden een begroting met alleen maar zwarte cijfers. Dat ziet er dus goed uit. Leusden heeft in het verleden goede maatregelen genomen en besparingen gerealiseerd, waar we nu de vruchten van plukken. De begroting wordt met algemene stemmen en met veel uitgesproken waardering voor de ambtelijke ondersteuning aangenomen. Er zijn geen moties en amendementen en het voorstel van het college om de al ingezette belastingmaatregel van een OZB-verhoging niet uit te voeren wordt raadsbreed ondersteund.

Naast de begroting nog het belangrijke onderwerp van de ontvlechting van de MFC’s Antares, Atria en Atlas. In het verleden was afgesproken dat de drie MFC’s door de WSL (Woningstichting Leusden) zouden worden gerealiseerd en geëxploiteerd. Allerlei veranderingen in de wereld van de woningcorporaties maken dat dit niet meer kan. De WSL is nog steeds verantwoordelijk voor Antares, maar de gemeente zal zelf Atlas en Atria gaan exploiteren. Het uit elkaar trekken van deze contracten gaat gepaard met een onderlinge afrekening van financiële afspraken en toezeggingen uit het verleden. Het afgelopen jaar heeft dat een aantal keren tot veel debat en discussie geleid, zowel in de raad als ook tussen de gemeente en de WSL. Het college heeft nu een voorstel gedaan waarmee een streep kan worden gezet onder het verleden en er vanuit een nieuw toekomstperspectief kan worden gewerkt aan de verdere ontwikkelingen in Leusden. Het college is van mening dat de lasten die samenhangen met de afspraken uit het verleden op een evenwichtige manier zijn verdeeld tussen beide partijen. Gelukkig kan een brede meerderheid in de raad zich vinden in deze opstelling.

Ook de toekomstvisie van RWA Amfors komt deze raadsvergadering aan de orde. Er is brede steun voor het voorstel van het Algemeen Bestuur (AB) van RWA om het bedrijf te ontwikkelen richting een mensontwikkelbedrijf. De raad gaat unaniem akkoord met het voorstel van het college. De meeste discussie wordt gevoerd over de aanleg van een wandelpad over een stukje van de Liniedijk. Aanwonenden zijn hier zeer op tegen. Zij hebben de raadsfracties opgezocht en hun grieven duidelijk gemaakt. De raad vindt dat de wethouder opnieuw in gesprek moet met de omwonenden om te kijken of er een compromis kan worden gevonden tussen wel of niet een wandelpad over de dijk.

Op vrijdag de 10e Matchbeurs. 55 bedrijven en 60 organisaties en verenigingen hebben 183 matches gesloten voor het uitvoeren van maatschappelijke projecten. De beursvloer werd geopend door de burgemeester. Met een forse koebel opende zij de jacht op mooie projecten en maatschappelijke doelen. Halverwege werd zij verrast door de ontvoering van haar aanstaande partner (over twee weken is de huwelijksdag), die door zijn vrienden werd meegenomen voor een vrijgezellendag.
De vrijdag eindigt met het drama in Parijs. Ik schrijf daar hiervoor over.

De volgende dag is de intocht van Sinterklaas gepland. Eerst op tv in Meppel, later in Leusden en nog wat later in Achterveld. De Sinterklaasintochten gingen gewoon door. Gelukkig is het grote wereldleed voor kleine kinderen nog te ver weg en is Sinterklaas er voor alle kinderen. De intochten zijn allemaal op een goede manier verlopen. Zelf mocht ik de Sint in Achterveld verwelkomen. Hij vertelde mij dat hij er dit jaar weer veel zin in had en alle kinderen in Achterveld mochten hun schoen zetten, andere kinderen ook trouwens.

Sint wordt in Leusden welkom geheten door de burgemeester  Foto : Henriette van Breukelen, Leusder Krant.

Sint wordt in Leusden welkom geheten door de burgemeester
Foto : Henriette van Breukelen, Leusder Krant.