Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 3 november 2015

Weblog no. 23 van Albert Dragt, D66 wethouder Leusden

Periode van maandag 19 oktober tot en met zondag 1 november 2015

Beste lezers van mijn weblog,

Hierbij ontvangen jullie een korte update van mijn ervaringen als wethouder van Leusden. De week van 19 oktober is Herfstvakantieweek. Dat betekent dat het rustig is op het gemeentehuis. Dat geldt zowel voor de politiek als voor de ambtelijke vertegenwoordiging. Op maandag echter hebben we een excursie met de raad naar Doesburg, om ons daar te laten voorlichten over hun ervaringen met omgekeerd inzamelen van afval.
Omgekeerd inzamelen van afval houdt in, dat je de inwoners beloont voor het scheiden van herbruikbaar afval zoals GFT, verpakkingsafval, glas, papier etc. Het restafval wordt door maatregelen zo ver mogelijk terug gedrongen. Omgekeerd inzamelen van afval is een van de speerpunten uit het verkiezingsprogramma van D66. In Doesburg is dat systeem in het oude stadscentrum ingevoerd. Op veel plaatsen zijn ondergrondse containers geplaatst voor het restafval. De bewoners moeten dat restafval dus wegbrengen. De inwoners hebben een container voor het inzamelen van verpakkingsafval: plastic, maar ook blik en drankkartons en kartons voor melk, yoghurt en dergelijke kunnen in deze container. Die container wordt evenals het GFT afval en papier bij de mensen aan huis geleegd. De mensen uit Doesburg blijken zeer tevreden over hun manier van afvalinzameling en zelfs voor de verstokte criticasters van het systeem blijkt het een sport om zoveel mogelijk afval te scheiden en daarmee de hoeveelheid restafval zo klein mogelijk te houden. De gemeente Doesburg is er op deze wijze in geslaagd om haar hoeveelheid restafval met zo’n 30 procent te reduceren. Mede naar aanleiding van de ervaringen met de excursie komt collega wethouder Erik van Beurden binnenkort met een voorstel aan de raad.

De gemeenteraad op excursie in Doesburg

De gemeenteraad op excursie in Doesburg

Zaterdag 24 oktober mag ik namens het college en namens de gemeente aanwezig zijn bij de heropening van de verbouwde Marcuskerk. De Marcuskerk is zowel van buiten als van binnen grondig verbouwd. Het resultaat mag er zijn. De kerk heeft weer een frisse en eigentijdse uitstraling gekregen. Binnen is alles veel ruimer en lichter van kleur, waardoor de ruimtelijke beleving nog wordt versterkt. De Marcuskerk is een mooi toevoeging voor de vernieuwende Biezenkamp.

De verbouwde Marcuskerk

De verbouwde Marcuskerk

Op maandag 26 oktober hebben we een regulier overleg met Koninklijke Horeca Nederland afdeling Leusden over de actuele ontwikkelingen in de branche. Het blijkt dat er nog wel enige actie nodig is om het gebruik van het ondernemingsdossier te vergroten. Misschien dat bij andere branches meer succes kan worden gehaald. Gesuggereerd wordt om financiële voordelen te koppelen aan het gebruik van het digitale kanaal.
Ook de nieuwe detailhandelsvisie is besproken. Binnenkort komt deze in het college. In de detailhandelsvisie wordt de mogelijkheid gecreëerd om ondergeschikte horecaactiviteiten te gaan ondernemen in winkels. Omgekeerd zou je dan ook verkoop van goederen in horeca moeten toestaan. De Drank- en Horocawet verzet zich hier vooralsnog tegen, maar binnenkort starten we een proef om hiermee te experimenteren. Leusden wil zich aanmelden voor deze pilot. Eind van de dag nog een bijeenkomst van De Maatschappij in First Class, een horecagelegenheid bij het centraal station in Amersfoort, waar leerlingen van MBO Amersfoort in de praktijk worden opgeleid voor banen in de horeca. Het gaat om leerlingen op MBO-1 niveau. Het thema van de bijeenkomst is de vraag, hoe we in de toekomst blijven zorgen voor voldoende banen op dit niveau.

Op dinsdag een B&W vergadering met een fairtrade lunch, want het is fairtrade week en Leusden is niet voor niets fairtrade gemeente. De lunch is verzorgd door Eat en Meet, onze buurman. Het ziet er geweldig uit en het smaakt ook uitstekend.

Fairtrade lunch in B&W vergadering

Fairtrade lunch in B&W vergadering

Dinsdagavond tijdens de Herfstmanoeuvres nieuwe stijl, de uitreiking van de Stimuleringsprijs voor Ondernemend Leusden. En de winnaar is … de Sportieve Naschoolse Opvang (SNO). De prijs voor ondernemingen die zich onderscheiden, door innovatief ondernemen, door maatschappelijke betrokkenheid en door hun betekenis voor de Leusdense samenleving. Op deze plaats nogmaals de felicitaties voor SNO en directeur Raymond Drost, maar de felicitaties zijn ook op zijn plaats voor de andere drie genomineerde ondernemingen: Modiform, Wildenberg Architectuur en Twoppy. Alle vier bedrijven hebben zich op genoemde terreinen onderscheiden. Het verschil komt natuurlijk bij zo’n verkiezing ook uit de vraag welk bedrijf de meeste fans kan mobiliseren die hun stem op hun bedrijf uitbrengen. Overigens bleken alle vier bedrijven dicht bij elkaar te zijn geëindigd.
Dinsdagavond nog een bijeenkomst met de winkeliers uit de Hamershof over het plan Hart van Leusden. Dezelfde bijeenkomst wordt georganiseerd met eigenaren, bewoners, horeca ondernemers en instanties. Op deze wijze wil de stedenbouwkundige ideeën, vragen en suggesties ophalen bij alle betrokkenen. We gaan hier op een later moment de raad en andere belangstellenden over informeren.
Op woensdag de vrijwilligersbijeenkomst in de Korf in Leusden voor Crisisopvang van vluchtelingen. De crisisopvang, in principe voor 72 uur (drie dagen), zal in ons geval door Woudenberg en Leusden samen worden georganiseerd in sporthal de Camp in Woudenberg. Opmerkelijk veel vrijwilligers komen deze avond samen om te horen wat ze kunnen doen en om zich aan te melden voor ondersteuning en hulp. De avond verloopt gelukkig in een rustige sfeer. De mensen willen graag helpen. Er zijn meer aanmeldingen dan er mensen nodig zijn, maar de beide burgemeesters kondigen aan dat er later mogelijk weer een beroep op de mensen zal worden gedaan voor noodopvang: vluchtelingen opvang op een tijdelijke locatie voor een periode van 6 tot 12 maanden. In onze provincie wordt in overleg met het COA nog gezocht naar de meest geschikte locaties voor deze opvang.

Een volle Korfzaal luistert naar de burgemeester.

Een volle Korfzaal luistert naar de burgemeester.

Op donderdag eerst de Enneüs Heermalezing in Hilversum en ’s avonds nog de raadsinformatiemarkt en de informatieronde. Het thema van de Enneüs Heermalezing is: Voorbij de eenduidige tweedeling, over de tweedeling in de maatschappij en hoe we daar in de toekomst mee moeten omgaan. Spreker Kim Putters, directeur van het SCP, betoogt dat er sprake is van een meerdeling in de maatschappij. Op allerlei fronten blijkt dat grote groepen mensen zich buitengesloten voelen en niet meer meedoen in maatschappelijk belangrijke thema’s. Een zorgelijke ontwikkeling waarvoor niet direct oplossingen voorhanden zijn.
“s- Avonds raadsinformatieronde en markt. Belangrijke onderwerpen als de Begroting, de kaders voor het Grondbedrijf en de Ontvlechting van de contracten tussen gemeente en WSL over de MFC’s. Onderwerpen die zonder twijfel over twee weken terugkomen in de raadsvergadering.
Vrijdag een overleg met de Leusdense Ondernemers Federatie, opnieuw over o.a. de Visie Detailhandel en over de actuele ontwikkelingen in met name Biezenkamp en Hamershof. Vervolgens nog een regionale bijeenkomst met D66 wethouders uit Utrecht.
Zaterdag naar het grote D66 partijcongres in Amsterdam, een mooie bijeenkomst met veel gelijkgezinden in een mooie locatie, namelijk de Beurs van Berlage.