Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 29 september 2015

‘Huis van de gemeente’

IMG_7682

LEUSDEN – D66 is blij met het creatieve besluit dat een overgrote meerderheid in de gemeenteraad op donderdagavond 24 september heeft genomen over de toekomst van het ‘huis van de gemeente’. Een besluit dat onze inwoners jaarlijks minder geld kost, meer dienstverlening oplevert, zorgt voor reuring in de Hamershof en dat leidt tot meer flexibiliteit in de toekomst. Het is de bedoeling dat er straks op de plek van het huidige gemeentehuis een appartementencomplex wordt gebouwd, met op de begane grond (en mogelijk een deel van de eerste verdieping) een ‘huis van de gemeente’. Marktpartijen wordt gevraagd het plan verder uit te werken.

Sinds 2009 wordt er in politiek Leusden gesproken over de toekomst van het gemeentehuis. In 2013 heeft het toenmalige college diverse scenario’s geschetst voor een eventuele renovatie, maar een besluit werd over de verkiezingen heen getild. Na de verkiezingen werd het voor het nieuwe college urgent om met een uitgewerkt voorstel te komen, omdat de gebruiksvergunning in oktober 2016 verloopt.
In april zijn diverse scenario’s gepresenteerd voor renovatie met hun verschillende financiële vertaling. Naast de genoemde varianten werd besloten ook te kijken naar twee nieuwe varianten: nieuwbouw van een ‘huis van de gemeente’ (dus nadrukkelijk niet alleen een gemeentehuis) met daarboven appartementen op de huidige plek (de zogenaamde variant 3), en naar een variant met een baliefunctie (frontoffice) in of rond De Hamershof met huisvesting van het merendeel van de ambtenaren in een vrijstaande kantorenlocatie (variant 5). Een belangrijk kader voor het onderzoek was dat de exploitatielasten voor de huisvesting niet meer dan 920.000 euro per jaar mochten bedragen. Dat bedrag zijn we nu namelijk jaarlijks kwijt. De voltallige gemeenteraad stemde in met een onderzoek naar deze twee varianten en met het geschetste kader.

D66 is blij dat variant 3 nu verder wordt uitgewerkt. Het is een plan met ambitie voor de toekomst van ons dorp. In de eerste plaats wordt de exploitatie van het nieuwe ‘huis van de gemeente’ goedkoper dan we nu kwijt zijn voor de huisvesting. Dat scheelt ons per jaar 70.000 euro.
In de tweede plaats krijgen we straks in plaats van alleen een gemeentehuis een ‘huis van de gemeente’. Het nieuwe ‘huis van de gemeente’ wordt een multifunctionele ruimte in het centrum van Leusden, waar behalve de gemeente, ook Larikslaan 2, Voilà en mogelijk de WSL en andere maatschappelijke organisaties, zoals de Wensboom, een plek zullen vinden.
In de derde plaats voegen we een woonfunctie toe aan het centrum. Er komt ruimte voor 25 appartementen. Dat is een goede impuls voor de vitaliteit van De Hamershof.
In de vierde plaats wordt er met de bouw van het huis van de gemeente circa 2500 m2 kantoorruimte uit de markt genomen. Daarmee geeft de gemeente een goed voorbeeld voor wat betreft het verminderen van kantoorruimte.
En ten slotte krijgen we een flexibele en duurzame gemeentelijke huisvesting die toekomstbestendig is. Want niemand van ons weet hoe de dienstverlening van de gemeente er in de toekomst uitziet.

Alle partijen in de raad hadden al éénstemmig besloten de genoemde varianten te laten onderzoeken en daar uit te kiezen. Wij vinden het van slecht bestuur getuigen om nu achteraf nog een referendum te willen houden. Het gebruik van een referendum om alsnog voor een variant te kiezen, die overigens daarnaast nog een duurdere oplossing is en niet de steun van de raad in meerderheid kreeg, vinden we een uitholling van het instrument referendum.