Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 23 juli 2014

‘Bindend advies in geschil tussen gemeente en WSL over MFC’s’

IMG_7682 LEUSDEN – Een arbitragecommissie gaat een bindend advies doen in het financieel geschil tussen de gemeente Leusden en de Woningstichting Leusden (WSL). Dat geschil gaat over de kosten die WSL gemaakt heeft bij de ontwikkeling van de MFC’s Atlas en Atria. WSL vraagt ruim 1 miljoen euro van de gemeente. De gemeente op haar beurt zegt dat WSL over een periode van 50 jaar gemeten, 1,3 miljoen euro verdient aan de ontwikkeling en de exploitatie van Antares. De ontwikkelingskosten van de twee andere MFC’s moeten volgens de gemeente uit dat bedrag betaald worden. Omdat de twee partijen er niet uitkomen, wordt er nu een bindende arbitrage aangevraagd. De arbitrage werkt niet vertragend voor de bouw van MFC’s Atlas en Atria.   Het college had de raadsleden vorige week vrijdag een brief geschreven over de komende arbitragezaak en uitgelegd waarom deze volgens B en W nodig is. Het college wil verder met de bouw van de MFC’s omdat daarmee een maatschappelijk belang gediend is. Ook de WSL wil dat. De CDA-fractie in de gemeenteraad had naar aanleiding van de brief een verzoek ingediend om een extra raadsvergadering en wilde nadere uitleg. Die raadsvergadering werd maandagavond gehouden. Niet alle raadsleden konden daarbij aanwezig zijn. Er werd gestemd over een CDA-motie om het ‘ambitieniveau’ van het college aan te passen en voorrang te geven aan een herstel van de financiële positie van de gemeente. Maar  plaatsvervangend wethouder Financiën Jan Overweg benadrukte dat de gemeentefinanciën op orde zijn en dat het college gewoon met een sluitende begroting zal komen. De CDA-motie werd niet aangenomen, maar ook niet verworpen. Acht raadsleden van D66, GroenLinks /PvdA en ChristenUnie/SGP stemden voor, acht raadsleden van CDA en VVD stemden tegen. De motie wordt nu opnieuw ingebracht tijdens de eerstvolgende raadsvergadering.

Ontvlechting

Het geschil tussen WSL en gemeente is een consequentie van de zogenaamde ‘ontvlechting’ waar het de ontwikkeling en exploitatie van de MFC’s Atlas en Atria betreft. In een contract uit 2006 was nog afgesproken dat WSL alle MFC’s in Leusden, Antares, Atlas en Atria, zou ontwikkelen en exploiteren. Onder meer als gevolg van de economische crisis en een herbezinning van WSL op zijn kerntaak: het verhuren van sociale huurwoningen, besloot WSL in 2013 af te zien van de exploitatie van Atlas en Atria. Maar de financiële afwikkeling tussen gemeente en WSL – de ‘ontvlechting’- was nog niet geregeld. WSL zegt recht te hebben op de investeringskosten voor Atlas en Atria die gedaan zijn. In totaal gaat het om een bedrag van ruim 1 miljoen euro. De gemeente op haar beurt redeneert dat WSL over een periode van vijftig jaar gemeten 1,3 miljoen euro verdient aan Antares en dat dit bedrag betrokken moet worden in de ‘vereveningsprocedure’ tussen gemeente en WSL. Volgens de gemeente moet de WSL contractueel dat geld gebruiken voor de ontwikkeling van de MFC’s Atlas en Atria. Nu nog lijdt WSL jaarlijks een tekort op de exploitatie van Antares van enkele tonnen.

Kanttekeningen

Tijdens de raadsvergadering werden er door de verschillende politieke partijen veel vragen gesteld aan verantwoordelijk wethouder Erik van Beurden. De coalitiepartijen D66, GroenLinks/PvdA en ChristenUnie/SGP hadden vragen over de arbitrage en vroegen zich af waarom er niet was gekozen voor een rechtszaak. Ook werden er kanttekeningen geplaatst bij het moment waarop de raad erover werd geïnformeerd. Nog geen twee weken geleden, op 10 juli, nam de raad immers het besluit in te stemmen met de investeringskredieten voor Atlas en Atria. Volgens wethouder Van Beurden was er op 10 juli nog geen duidelijkheid over bedragen. De wethouder wilde in die vergadering daarom geen getallen noemen met ‘een onzekere status’. Vorige week werd duidelijk dat de Raad van Toezicht van WSL niet kon instemmen met de visie van de gemeente. Wethouder Van Beurden kiest voor arbitrage en niet voor een rechtszaak omdat er een geschillenregeling ligt uit 2006. Gemeente en WSL gaan nu samen op zoek naar een deskundige. Vóór 1 oktober moet er een bindend advies liggen. Als de gemeente de arbitrage gelijk krijgt, ontvangt zij maximaal 3 ton van de WSL. Als de WSL gelijk krijgt, ontvangt de corporatie maximaal ongeveer 1 miljoen euro van de gemeente. Maar ook een andere uitkomst van het bindend advies is mogelijk. Wethouder Overweg maakte nog duidelijk dat mocht de gemeente moeten betalen de reserve onderwijshuisvesting daarvoor zal worden aangewend. De arbitragezaak heeft geen gevolgen voor de  verdere ontwikkeling van MFC Atlas.